bomen en bos


Gezegde/uitspraak van de dag;

Je kan wel goed zijn in het planten van stevige eiken, maar als je door de bomen het bos niet meer ziet ben je nergens met je bosbeheer.


02 Sep 2022 -


You need to be authorized to react
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙